Lượt xem: 976

Bếp thấp đôi

Mã sản phẩm : 1463582988

bếp thấp đôi

Số lượng:

    bếp hầm: bếp hầm đơn, bếp hầm đôi công nghiệp
    - bếp thấp đôi không có vòi cấp nước
    - Bếp thấp đôi có thành sau và vòi cấp nước

Sản phẩm liên quan

Đang cập nhật