Thiết bị bếp Âu
Hiển thị

Thiết bị bếp Âu

Bếp âu 4 họng

Bếp âu 4 họng

Bếp âu 4 họng có mặt chiên rán

Bếp âu 4 họng có mặt chiên rán

Bếp âu 4 họng có lò nướng

Bếp âu 4 họng có lò nướng

Bếp nướng than nhân tạo

Bếp nướng than nhân tạo

Bếp chiên rán bề mặt phẳng

Bếp chiên rán bề mặt phẳng

Bếp chiên rán bề mặt nửa phẳng nữa rãnh

Bếp chiên rán bề mặt nửa phẳng nữa rãnh

Bếp chiên nhúng đơn dùng điện

Bếp chiên nhúng đơn dùng điện

Bếp chiên nhúng đôi dùng điện

Bếp chiên nhúng đôi dùng điện

Bếp chiên nhúng đơn dùng gas

Bếp chiên nhúng đơn dùng gas

Bếp chiên nhúng đôi dùng gas

Bếp chiên nhúng đôi dùng gas

Bếp nhà hàng kiểu hàn quốc

Bếp nhà hàng kiểu hàn quốc

Chảo nghiêng tay quay

Chảo nghiêng tay quay